• Deelnemers aan rondritten dienen in het bezit te zijn van een personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus met een bouwjaar tot zoals vermeld bij de ritten.‚Äč
  • Rondritten hebben enkel een toeristisch karakter. Er worden geen rondritten georganiseerd inzake snelheid. Hierbij rijdt de oudste wagen vooraan, daarna de grote na-oorlogse wagens en de jongste achteraan. Deelnemers dienen zich hieraan zo goed mogelijk te houden. 
  • Deelnemers dienen de wegcode te respecteren. Elke inbreuk op de wegcode kan onmiddellijke uitsluiting uit de vereniging tot gevolg hebben.
  • Iedere deelnemende wagen dient conform de wet in orde te zijn. 
  • Iedere deelnemer moet gedurende de rondrit volgende documenten kunnen voorleggen: rijbewijs, groene verzekeringskaart, gelijkvormigheidsattest (voor wagens vanaf 15/06/1968 - voor wagens met O-plaat is dit niet nodig) en technische keuringskaart (voor wagens die hieraan onderworpen zijn).
  • Elke wagen, die aan een rondrit deelneemt, dient voorzien te zijn van de Vroem Vroem-plaat. Deze wordt aan de deelnemers gegeven voor aanvang van de rondrit door de Vroem Vroem. 
  • Iedere deelnemer dient gedekt te zijn door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
  • De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de rondritten en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de burgerlijke en/of strafrechtelijke gevolgen van ongevallen tijdens deze rondritten. 
  • De deelnemers dienen de instructies van de inrichters en begeleiders te volgen en deze niet te hinderen, ten einde de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk te garanderen.
  • Onaangenaam gedrag t.o.v. de inrichters, andere deelnemers of derden tijdens de georganiseerde evenementen, kan uitsluiting als gevolg hebben. 
  • Door zijn inschrijving voor een rondrit aanvaardt elke deelnemer alle artikels van dit reglement, zonder uitzonderingen en probeert hij/zij dit zo goed mogelijk na te leven.